رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۱۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

۳۱
خرداد

 اِلـهی هَـب لـی کـمالَ الاِنقِــطاع ِ  اِلیــکَ ...


دریافت

     پســت ثــابـت تـا پــایـان شعــبان المــــعـظـم

 

♥ خدایا ... همــه چیِِــزم باش!

۳۱
خرداد

تـو کــه درد آشنـــای اهــل دردی؛

تـو که دست کسی را رد نکـردی؛

بگو حالا که  ست؛

دلـت می آیــد آیـا بـر نگــردی؟!!.. تنـها، بی هـوایی … آدمـی را خفـه نـمی کنـد … 

گـاهی، هـوایی شـدن … آرام آرام … خـامـوشت می کنـد!


  • زهــرا
۳۰
خرداد

دیبا می گوید:

فکر ایجاد این نمازخانه وقتی به ذهنم خطور کرد که دیدم کارگران ساختمان موزه و برخی از رهگذران در این محوطه نماز می گزارند،

اما در جهت غلط !..

از روحانی یکی از مساجد محل خواستیم جهت قبله را تعیین کند...

وقتی جهت درست تعیین شد به این فکر افتادم که ایجاد فضای خلوت ، دور از هیاهوی خیابان برای نمازگزاران جالب و مفید باشد.

به قول یکی از معماران عرب این نمازخانه خالص ترین و ساده ترین فرم مسجد است.

مکان: تهران ، پارک لاله
 کامران دیبا (طباطبایی) (زاده ۱۴ اسفند ۱۳۱۵) معمار معاصر، برنامه‌ریز شهری و نقاش ایرانی است؛

دیبا در رشته معماری دانشگاه هوارد در شهر واشنگتن دی سی تحصیل کرد. در سال ۱۹۶۴ در این رشته فارغ‌التحصیل شد و پس از آن به مدت یک سال تحصیلات تکمیلی را در رشته جامعه‌شناسی ادامه داد.

در سال ۱۹۶۶ به تهران بازگشت و یک سال بعد رئیس و طراح ارشد شرکت مهندسین مشاور «DAZ» شد......


  • زهــرا
۲۹
خرداد

خورشـید ِ چــو گـُل معــطر آمـد یـاران،

مـرآت رُخ پیــمبر آمـد یـاران،

شد بیت‌ ِ حسین رونق‌ افزای بهشت؛

 ...


♥  چـهار چیـز را پیـش از چـهار چـیز غنیـمت شـمار:

جوانی پیش از پیری؛
صحـت پیش از بیماری؛
توانــگری پیش از فــقر؛
و زنـدگی پیش از مرگ؛
 « حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم »


  • زهــرا
۲۷
خرداد

دیروز یکی از روزنامه ها تیتر زده بود:


"اصولگرایان به غضنفرهای خود باختند، نه به مارادونا"..!!


واقعا اینطوره؟؟.. یعنی ملت همه فهمیدن باید آقایون اصولگرا ائتلاف کنن .. خودشون نفهمیدن!.. به تحلیل و پیش بینی آدم حسابی هایی مثل مدیر مسئول کیهان هم توجه نکردن؟.. دوتا مشاور عاقل هم اطراف آقایون نبود که عواقب خودسری رو بهشون تذکر بدن؟؟؟


نــــه!... معلومه که اینطور نیست!.. 

همش یه بازی ِ سیاسی بود ... کشور نیاز به ثبات سیاسی داشت ... و البته ثبات اقتصادی!


اینجوری یک تیر و دو نشون شد!.. 

هم مخالفای داخلی آروم شدن!.. هم اینکه اونوریا همه پیام تبریک و تایید فرستادن ... و اوضاع رو به آرام شدن میره!


چه بدمون بیاد چه خوشمون بیاد ... 97 درصد اون روزا شده 50 درصد!!!

و البته روحانی هم نمی تونه از سیاست های کلی نظام پا رو فراتر بذاره .. فقط ظاهری متفاوتی داره!!

اینجاست که میگن سیاست پدر و مادر نداره!!!♥ یکی از دوستان پیامک داده بود:

شورای نگهبان اعلام کرد حالا حالاها منتظر اعلام نتایج قطعی نباشید ... امسال جدی جدی داریم میشمریم!!


♥ یکی دیگه از دوستان هم پیامکی به این شرح :

درد نان بر دین فائق آمد!!


  • زهــرا
۱۸
خرداد

 ...!

بسـان کـودکـی کـه دسـت مـادر را به  رها کـرده...

... و اکنـون در فـراق او اشـک می ریـزد و مـی جویـدش...

کـاش زودتـر پیــدا شـوم ... 

کـه بـه آغـوشـت بـرگـردم و از یـک دنـیا دلتنـگی و بغـض نـاله سـر دهـم...

بـه آغـوش ضـریحت نیـازمندم حضـرت سـلطان...

الســلام علیــک یـا علــی بـن مـوســی الـرضـــا ♥ کـاروان دل مـن بـس کـه خـراسـان رفتـه اسـت ...

 تـار و پـود غـزلـم جـاده ابـریشـم شـد ...!


۱۷
خرداد

روزگـاری بـود میـوه اش فتنــه؛

خـوراکـش مـُـردار ، زنـدگی اش آلـوده؛


سایه های تـرس شـانه هـای بـردگان را می لـرزاند؛

تــازیـانه ستــم ، عاطفـه را از چـهره هـا می سـترد؛

تــاریـکی ، در اعمــاق تـن انسـان زوزه می کشــید؛


و دختـرکان بی گـناه ، در خـاک سـرد زنـده به گـور می شـدند؛


و در ایـن هنـگام بـود کـه محــمد (صلی الله علیه و آله و سلم)

بـر چـکاد کـوه نــــور ایسـتاد!


و زمیـن در زیـر پـاهـای او استــوار گـردیـد...!نـگار مـن کـه بـه مکتـب نرفـت و خـط ننـوشـت ...

بـه غمـزه مسئـله آمـوز صـد مـدرس شـد!


  • زهــرا
۱۵
خرداد

خـدایـا ...

مـن هـمانی هسـتم کـه وقـت و بی وقـت مـزاحمت می شـوم؛

هـمانی کـه وقتـی دلـش می گیـرد و بغضـش می تـرکد، می آیـد سـراغت!

مـن هـمانی ام که همیـشه دعـاهای عحـیب و غـریب می کنـد ...

... و چشـم هایـش را می بنـدد و می گـوید:

" مـن ایـن حـرف هـا سـرم نمی شـود...! بـایـد دعـایـم را مستـجاب کنـی! "

هـمانی کـه گـاهی لـج می کنـد و گـاهی خـودش را بـرایت لـوس می کنـد!

هـمانی کـه نمـازهایـش یکـی در میـان قـضا می شـود... و کلـی روزه نـگرفته دارد!!

هـمانی کـه بعـضی وقـت هـا پـشت سـر مـردم حـرف می زنـد!

گـاهی بـدجنـس می شـود،... البتـه گـاهی هـم خـودخـواه!...


حـالا یـادت آمـد مـن کـی هـستم؟!


خــدایـا... می خـواهم آنـگونه زنـده ام نـگاه داری، کـه نشـکند دلی از زنـده بـودنم ... 

و آنـگونه مـرا بمیــرانی، کـه کـسی بـه وجـد نیـاید از نبـودنـم !♥ گاهـے میرسہ ڪـہ בیگہ اَز خـدا نـہ پول میخواے ،
نـہ خونـہ میخواے ،
نـہ ڪـَس و ڪار میخواے ،
نـہ ...
یـہ موقع هایـے هست فقط یـہ בل خوش میخواے!!

فـقـط یـہ בل خـوش ... !


۱۴
خرداد

 

 یـا بـاب الحـوائـج! 

 قنـوت دسـت هـایم،... پـُر از یـاد تنـهایی ات می شـود،... تنــهایی!

 

مـولا جان، بـابَ الحــوائج!

 دردمــندانیم، جـویـای درمـان؛...


اینـک ایـن تـو و کَــرَمت!...♥ خـداحـافـظ، معصـومیت محـض در هـجوم دقـایق ظلـم!... بـاب الحــوائـج!

 چـهارده سـال رنــج مـداوم، تــمام شد!


  • زهــرا
۱۲
خرداد
بچـه کـه بـودم بـدجور از دختـر بـودنم راضـی بـودم!
رو بـه روی آینـه می نشسـتم و کـلی کیـف می کـردم...!
دختـر بـودنم را دوسـت داشتـم...
چـون می توانستـم لبـاس هـای آستیـن پفـی و دامـن تـور تـوری بپـوشـم!!
چـون می توانستـم راحـت گـریه کنـم؛... راحـت خـودم را لـوس کنـم؛... راحـت قــهر کنـم؛... راحــت...!
امـا حـالا هـر چـه بـزرگتـر می شـوم، بیشتـر می فهمـم دنیـای دختــرانه ام چقـدر تـاریـک اسـت...
اینـکه هـر کـاری بکـنم بـرایم گـران تمـام می شـود!!
... وقتـی دختـری، بـاید قیـد همـه چیـز را بـزنی تـا بـرایـت حـرف درنیـاورند، کـه بـا انـگشت نشـانـت نـدهنـد،
... کـه تـو را به خـاطـر گنـاه نـکرده سـرزنـش نکننـد... کـه... نمی دانـم!
اصــلاً بـگذریـم!!!
کـم کم دارم بـا همـه چیـز کنـار می آیـم...
بـا ایـن همـــه بی انصـافی و بی رحمـی...
فقـط از ایـن خوشحـالم کـه هنـوز همـان دختـر بچـه ای هستـم که قهـر می کنـد...
... و چنـد ثـانیه بعـد یـادش می رود چـرا قـهر کـرده؟!
مـن هنـوز همـان دختـر بچـه ای هستـم کـه بـا داشتـن دلخـوشی هـای کـوچک خوشبـخت اسـت...!

♥ نه تلـخم ،
نه شــیرین!!
مـزه ی بی تفـاوتی می دهـم...
ایـن روزهـا جنـس حـالم زیـاد مـرغـوب نیسـت...!

  • زهــرا