رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۱۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۱
مرداد

امام صادق علیه السلام:

کَمالُ الْمُؤْمِنِ فى ثَلاثِ خِصالٍ: الْفِقْهُ فى دینِهِ، وَ الصَّبْرُ عَلَى النّائِبَةِ، وَالتَّقْدیرُ فِى الْمَعیشَةِ.

شخصیّت و کمال مؤ من در سه خصلت است :

آشنا بودن به مسائل و احکام دین ، صبر در مقابل شداید و ناملایمات ، زندگى او همراه با حساب و کتاب و برنامه ریزى دقیق باشد.

امالى طوسى : ج 2 ص 279.

1408571461201189.jpg

♥ شهادت رئیس مکتب فقهی تشیع امام ششم شیعیان و هشتمین معصوم مظلوم امام جعفر صادق علیه السلام بر تمامی شیعیان تسلیت باد.

  • زهــرا
۲۸
مرداد

کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست
قطـره شــدم کـه راهـی دریـا کنـی مــرا
پـیـش طبیــب آمــده‌ام، درد می‌کشـــم
شــایـد قـــرار نیــست مــداوا کنــی مــرا
ایــن بــار بــا نــگـاه کــریــمـانــه‌ات ببــین
شـاید غلام خانه زهـــرا کنی مــرا...
"علی اکبر لطیفیان"

♥ از فـکر گـناه پـــاک بــودن عشق است
از هجر تو سینه چاک بودن عشـق است
آن لحـظـه کــه راه مــی روی آقــا جــان...
زیر قدم تو خاک بودن عشـق اسـت!

  • زهــرا
۲۳
مرداد

ای کاش غزل قصیده می شد، سـیب غـزلم رسـیده می شد،

بـا نــام رضـــا ســیاهه ی دل، بـا معـجزه ای سپیــده می شد،

بـر حبــل مـتیــن دسـت هـایـت، معـــماری دل تنیــده می شد،

یـا اینـکه کشـان کشان بـه سـویـت... پـیشـانی مـا کشـیده می شـد...!

♥ بـس که طــواف کـردمت.. مـرا بـه حـج نیـاز نیـست!


♥ چند روزیست ظرف نباتمان خالی شده،

چای میخوریــم و حسـرتِ خراســان را!!

  • زهــرا
۲۱
مرداد

ﺷﯿﺨﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺮﺩﻣﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟؟!!

ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻩ ﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﮓ ﺩﻭ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﯽ!!!!

♥ من در سرزمینی زندگی میکنم که در آن، 

دویدن سهم آنهایی است که نمیرسند!... و رسیدن سهم آنهایی است که نمیدوند!!!

  • زهــرا
۲۰
مرداد

در حسـرت دیـدار تـو ، آواره ترینــم،

هر چنـد کـه تـا منـزل تـو فاصـله ای نیـست!

"بهمن رافعی"

♥ وَ نَحْـنُ أَقْــرَبُ إِلَیْـهِ مِـنْ حَبْـلِ الْـوَرِیدِ...

"سوره مبارکه ق، آیه 16"

  • زهــرا
۲۰
مرداد

پیـش از تـو آفرینـش مـن رخ نـداده بـود؛

هـر جا کـه بـودم از تـو چه پنــهان...، نبـــوده ام !  +

" محمد مودب " 

♥ دوسـت‌ترت دارم از هـر‌چه دوسـت

ای تـو بـه من از خود من خویـش‌تــر!

"قیصر امین پور"

  • زهــرا
۱۸
مرداد

ارتـفاعات سیـمان،
دشـت های بتـن آرمـه،
گونه های پلاستیک لیلا!!
عشق های رها در خیابان...
مـن علیـرغم ایـن ها؛
بی محابـا...
تــو را دوسـت دارم!

"علی محمد مودب"

 آنکـه بـی بـاده کنـد جـان مـرا مسـت کجاسـت؟

و آنکـه بیـرون کنـد از جـان و دلـم دسـت کجاسـت؟

"مولانا"

  • زهــرا
۱۳
مرداد

روزی در تقـویم خواهنـد نـوشـت: تعطیــل،

روز فـــرج مهــــدی فـاطـمه علیـه الســلام،

در مـدینـه کنـار سـاختـمان نیــمه کـاره ای تـابلــوی زیـر را می بینـیــم: 

"پـروژه بـازسـاری حــرم مطـهر ائمـه ی بقــیع علیـهم السـلام"

کـار فـرمـا: قـائــم آل محـــمد صلـی الله علیـه و آلـه و سـلم؛

پیمـانـکار: یـاران حضــرت؛

مسـاحـت: وسـعت دل تمـام شیعـیان!

1335869044310672_large.jpg

baghie (2meg)3.jpg

+ هشتم شوال سالروز تخریب بقیع به دست وهابیون سگ صفت تسلیت باد.

  • زهــرا
۱۱
مرداد

گفتـم خدایـا دشمــنانم را بگـیر از مـن،..

اینگـونه شـد دیگـر ندیـدم دوسـتانم را !!! 

"محسن کاویان"

♥ تـا کیـنه بـه دل راه نـیابد، هـر شب،
در حافـظه‌ام جـشن فرامـوشی هـاست!!


♥ گرچه خاموشی سرآغاز فراموشی است... لیک... خامُـشی بهتر!!

  • زهــرا
۰۷
مرداد

 چـه کـوچک می نمـایـد پیـشِ تـو غـم هایِ بعـد از تــو...

"مژگان عباسلو"

 ♥ فـــرودآ ای عزیــز دل، کـه مـن از نقــش غیــر تــــو...

 سـرای دیـده با اشک ندامت شست و شو کردم!

"شهریار"

  • زهــرا