رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۸
شهریور

حواسـتــــ هسـتـــــ؟؟!!!

یک تابسـتان دیگـر هـم گـذشت و هیـچ معجـزه ای نـشد،

حالا بایـد دوبـاره دل خـوش کنیـم بـه آمـدن پــایـیــز!

یک پـاییـز خوشـرنگِ زرد و نـارنجی،

بـه پـاییــزی کـه دلـــت نگیـــرد،

و غـروبـش غـم نـداشته باشـد،

و تـوی کـوچه و پـس کـوچه هـایـش بغـض نباشـد،

پـاییــزی که مهـــرش تـو را یـاد هیـچ خاطـره خیسـی نیـانـدازد!

و دل کنــدنـش آســان تـر از دل بستنــش بــاشـد،

یک پـاییــز دوسـت داشتنـی کـه شـایـد مـال مـن و تـو بـاشــد،

می مـانیــم بـه امیــد پـاییــزی کـه نـه از فـاصـله خبـری بـاشـد،

نـه از درد، نـه از زخـم، نـه از جنـگ، نـه از فقــر...


به امیـد پـاییـزی کـه وقتـی بـه آخـر رسیــد، 

جوجه ای از جوجه هایمان کـم نشده باشد!!...

 پـاییــز مهــری دارد، کـه بـر هـر دلی می نشیـند!

  • زهــرا
۲۳
شهریور

ویلای شمس واقع در ارتفاعات ۶۰۱۵ متری یکی از روستاهای ساوه با مساحت ۴۵۰ متر مربع متعلق به یک روزنامه نگار می باشد و طراحی آن را یک تیم ایرانی به نام کرند بر عهده داشت است. ایده پشت طراحی این ویلا ساختن بنایی با ویژگی های معماری ایرانی و ساختمان های قدیمی ایرانی است. بر همین اساس تیم طراحی بنای «کوشک» که یک نام یک نوع ساختمان ییلاقی قدیمی است را سرلوحه کار خود قرار داده و نتیجه ویلای شمس شده است.

معمار: Karand Group

موقعیت بنا: ساوه، ایران

متراژ: 450 متر مربع

سال اجرا: 2013

  • زهــرا
۲۲
شهریور

تصمـیم خـودم بـود بـه هـرجا کـه رسیــدم؛

یـک دایـره آن قـدر بـزرگ اسـت کـه پــرگار!

"رویا باقری"

♥ وقتی جواب ضرب دو دو تا عوض شده است 
بـایــد قبـــول کــرد کـه دنـیا عـوض شـده است

معـــمار، خشــت اوّل خــود گــر چه کــج نــهـاد
دیــوار، صــاف رفتــه! ثــریا عـوض شـده اسـت!

"رضا احسان پور"

  • زهــرا
۲۱
شهریور

حـالم خیـلی داغـون بـود؛.. رفتـم پیـش روحـانی مسـجد محلــمون...

گفتـم :حـاج آقـا یـه سـوال دارم کـه خیـلی جـوابـش بـرام مهــمه.

گفـت: بـفرمایید، اگـه جوابـشو بـدونم خـوشـحال میـشم بتـونم کمکتـون کنـم.

گفـتم: مـن رفتنی ام!... 

گفـت: یعنـی چـی؟؟... گفــتم: دارم میــمیرم!!

  • زهــرا
۱۵
شهریور

پـاییـــز بـوســتـان دل مــا بــهار تــوســت
در شهر طوسی و همه عالم دیار توست

گل بوسـه امــام زمــان بــر مــزار تـوسـت
شیعـه به هر کجا کـه رود در کنار تـوسـت

چشم و چراغ و محفلم اینجاست یـا رضـا
هر جا سـفر کنـم دلـم اینـجاست یـا رضـا

♥ مـا از پـدر ولای شـما ارث می بـریـم

ایرانیـان کشــور موسی بن جعـفریـم...

  • زهــرا
۰۷
شهریور

طراحی خانه متحرک و خلاقانه شریفی ها را از زبان طراحان با هم می خوانیم: 

کارفرما خانه ای بزرگ می خواست که ویژه و شاخص باشد. شاید بیشتر نمونه های نئو کلاسیک مد نظرش بود و به ما هم پیشنهاد هایی نظیر ستون هایی متقارن در ایوان ورودی ،تزئینات رومی و نظایر اینها را می داد. 

 خانه شریفی ها

ما با ایده ی انعطاف پذیری شروع کردیم و به این فکر کردیم که ساختمان ها نماهای متغیری داشته باشند. سعی کردیم با ادامه ی پروژه های گذشته مان ، با تغییر بازشو ها،به نتیجه برسیم.ایده ساختمانی که هم درونگرا باشد و هم برونگرا ،همچنین مطالعه ی اقلیم تابستانی شمال تهران(معتدل) و اقلیم زمستانی آن(سرد)،ما را به سمت و سوی آن سوق داد که چگونه می شود در زمستان حجمی بسته ،بدون تراس با پنجره هایی کوچک داشته باشیم و در تابستان حجمی شفاف و باز با تراسهایی عمیق و وسیع و پنجره هایی بزرگ. طرح مکعب گردان ،با تغییری همواره در حجم و فضای خانه نوعی معماری غیر قطعی به وجود می آورد که هم به خواسته های ما در زمستان وتابستان جواب مناسبی می داد و هم کارفرما را از خواسته کلاسیک اش منصرف کرد.

 

 

     معـــــمار: دکتر علیرضا تغابنی

دانشـــــــــــگاه : دانشگاه گیلان (رشت)
      سال طـــــراحی : 1388
      مـــــــــــــــــکان : تهران،دروس
      کـــــارفـــــــــرما : خانواده شریفی
      تـــــــــــاریخ ثبت : 1391/08/02
      مســــــــــــاحت : 1630
    
  • زهــرا
۰۵
شهریور

معصـومـه یعنـی: 

قـداسـت مــریـم،

عصمـت فاطمــه، 

و ادامـه قصـه غصـه‏ هـای زینــب در جست‏ـجوی بــرادر!

♥ تـو گل شـادابی ‏
بـه ره بـاد مـــرو !!!
غافـل از بـاد مشو
ای گل صـد پـر مـن
همه گوهر شکنند
دیو کی ارزش گوهر داند ؟؟
دخترم گوهر من ، گوهرم دختر من!
تو که تک گوهر دنیای منی
دل به لبخند حرامی مسپار ، دزد را دوسـت مخـوان !
چشم امید به ابلیس مدار
ای گـوهر تابنده بی ماننـد
خویش را خار مبین
آری ای دختـــــرکـم
ای سراپا الماس ، از حرامی بهراس …
قیمت خود مشـکن
قدر خود را بشناس
قدر خود را بشناس
"مهدی سهیلی"

  • زهــرا
۰۴
شهریور

سرزمینـی کـه نـدارد یک نفـر بیـکار، پـس...

یـک وزارتـخانه مثـل کـار می خواهـد چه کـار؟؟؟!!

بـا وجـود ایـن همـه غارتگـر دارای پـست،

مملکت باور بکن اشرار می خواهد چه کار؟؟؟!
"سیمین بهبهانی"
  • زهــرا