رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۳
آبان

یازدهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی ایران

  • زهــرا
۱۸
آبان

شـهرساز که می شوی… 

جنون شبانه برای خلق یک اثر را، 
در تمام بند بند وجودت حس میکنی!
با عشق تلاش می کنی
و از روح طبیعت یاری می گیری!
شهرساز که می شوی
کوچکترین زیبایی ها را با نگاه تیزبینت، میتوانی نظاره گر باشی
و از هر حس قشنگ الهام بگیری،
آنوقت با وسواس و لذت تمام فکرهایت را کنار هم می چینی!
شهرساز که باشی… 
همیشه در مقابل سپاه خستگی، پیروزی!
و به دیدن سپیده صبح، 
به جای خمیازه لبخند می زنی!!!!! 
آری! "شهرسازی" یک تعریفی از عشق است….. 

۱۷ آبان شهرساز

تاریخچه روز جهانی شهرساز

روز هشتم نوامبر در سال ۱۹۴۹ توسط پرفسور کارلوس ماریا دلاپائولرا ، استاد فقید دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین همزمان با افتتاح انستیتو مطالعات مسائل شهرسازی دانشگاه، تحت عنوان روز جهانی شهرسازی (World Town Planning Day) ثبت گردید.

وی هدف اصلی خود را از نام گذاری چنین روزی پیشبرد و بالابردن علاقه به مباحث شهرسازی در میان عامه مردم و متخصصان در مقیاس های محلی، ملی و بین المللی عنوان نمود.

در طی ۶۰ سالی که از برگزاری اولین مراسم بزرگداشت این روز می گذرد، تعداد کشورهای برگزار کننده مراسم در این روز در جهان به بیش از ۳۰ کشور رسیده است. این مراسم به طور جداگانه ای درکشورهای مختلف برگزار می گردد اما برخی نهادهای بین المللی حامی این جریان هستند که مهمترین آنها ISOCARP یا جامعه بین المللی برنامه ریزان شهری و منطقه ای می باشد که محل دفتر مرکزی آن در شهر لاهه هلند می باشد.

  • زهــرا
۰۳
آبان

پیـراهن عـزای تو مـا را بـزرگ کـرد،

کعـبه بـه یمـن رخـت سیـاهش معظـم است!

♥ اگـرچه پـا نـزدم صحن کـربلای تـو را،

دلـم خـوش است حضـوری به روضـه هـا دارم...

  • زهــرا