رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۰
آذر

وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِکُمْ ؟

وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلى‏ عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرینَ

"و محمد ( صلّی اللَّه علیه و آله ) فرستاده ای بیش نیست که پیش از او فرستادگانی گذشته اند ، پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به پشت سر خود برمی گردید ( دست از عقایدتان برمی دارید ) ؟! و هر کس به پشت سر خود بازگردد هیچ زیانی به خدا نمی رساند ، و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد."

"سوره مبارکه آل عمران آیه 144"

♥ پیامبر(صلّی اللَّه علیه و آله )‌: 
ایمان شما چون لباسی که به تن دارید،
کهنه میشود از خدا بخواهید که ایمان را در دل شما تازه کند.

♥ ما به او محتاج بودیم... او به ما مشتاق بود!
  • زهــرا
۲۷
آذر

ایـن روزهـا کـه می گـذرد؛
... شـادم؛

ایـن روزهـا که می گـذرد؛ شـادم!
...کـه می گـذرد؛

ایـن روزهـا
             شـادم
                    کـه می گــذرد...!

"قیصر امین پور"

♥ فقط خدا میدونه امروز چقدر غمگین شدم... خدااااا....

  • زهــرا
۱۷
آذر

دو قـدم مانـده کـه پاییـز بـه یغـما بـرود

این همه رنگ قشنـگ از کف دنـیا بـرود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش بـاد

دلِ تنـها به چه شوقی پیِ یلدا بـرود؟!

♥ مسـاحت خلــوتـم را پـُر کـن خــدا! 

فــرقی نمی کنــد عمـودی یـا افقـی...

همیـن کـه ضلـعی از چـهار دیـواریم بـاشـی، کافیسـت!

  • زهــرا
۱۶
آذر

خواستم بنویسم ... اعتراض کنم ... بیخیال شدم...

نه از ترس... یا بی اهمیتی موضوع!!

وقت ندااااارم .. وقت!!! .... وقتی گوشی برای شنیدن نیست!!

قاتل بودن فقط به فروکردن چاقو در قلب دیگران نیست...

جناب مسئول!!! در وضعیت امروز دانشگاه های ما شما مسئولی!!.. مسئول!!!

+ شهر خواب آلوده ها بیدار می خواهد چه کار؟
این همه دار است! استان دار می خواهد چه کار؟

  • زهــرا