رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۲۰۹ مطلب با موضوع «هرچه میخواهد دل ِ تنگـم!» ثبت شده است

۰۲
بهمن

تـو نبـاشی من از آینـده ی خود پیـرترم؛

از خـَر زخمیِ ابلیـس زمیـن گیـرترم!!

"علیرضا آذر"

♥ بی تـو تهران چیست؟ آیا از بلندی دیده ای؟؟

آسمـانی تیــره، برجی کــج... دماونـدی کثیـف!!

"مهدی عابدی"

۲۹
دی

  • زهــرا
۱۱
دی

دوستـی نعمـت یـک آغـاز اسـت،

دوستـی پنجــره ی پــرواز اسـت،

کـوک قلـب هـمه ی آدم هـا... بـا نفـس هـای محبـت سـاز اسـت!

mahboob.jpg

از امـروز "رستـــگار" دو نـویسنـده خـواهد داشـت!

  • زهــرا
۳۰
آذر

وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِکُمْ ؟

وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلى‏ عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرینَ

"و محمد ( صلّی اللَّه علیه و آله ) فرستاده ای بیش نیست که پیش از او فرستادگانی گذشته اند ، پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به پشت سر خود برمی گردید ( دست از عقایدتان برمی دارید ) ؟! و هر کس به پشت سر خود بازگردد هیچ زیانی به خدا نمی رساند ، و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد."

"سوره مبارکه آل عمران آیه 144"

♥ پیامبر(صلّی اللَّه علیه و آله )‌: 
ایمان شما چون لباسی که به تن دارید،
کهنه میشود از خدا بخواهید که ایمان را در دل شما تازه کند.

♥ ما به او محتاج بودیم... او به ما مشتاق بود!
  • زهــرا
۲۷
آذر

ایـن روزهـا کـه می گـذرد؛
... شـادم؛

ایـن روزهـا که می گـذرد؛ شـادم!
...کـه می گـذرد؛

ایـن روزهـا
             شـادم
                    کـه می گــذرد...!

"قیصر امین پور"

♥ فقط خدا میدونه امروز چقدر غمگین شدم... خدااااا....

  • زهــرا
۱۷
آذر

دو قـدم مانـده کـه پاییـز بـه یغـما بـرود

این همه رنگ قشنـگ از کف دنـیا بـرود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش بـاد

دلِ تنـها به چه شوقی پیِ یلدا بـرود؟!

♥ مسـاحت خلــوتـم را پـُر کـن خــدا! 

فــرقی نمی کنــد عمـودی یـا افقـی...

همیـن کـه ضلـعی از چـهار دیـواریم بـاشـی، کافیسـت!

  • زهــرا
۱۶
آذر

خواستم بنویسم ... اعتراض کنم ... بیخیال شدم...

نه از ترس... یا بی اهمیتی موضوع!!

وقت ندااااارم .. وقت!!! .... وقتی گوشی برای شنیدن نیست!!

قاتل بودن فقط به فروکردن چاقو در قلب دیگران نیست...

جناب مسئول!!! در وضعیت امروز دانشگاه های ما شما مسئولی!!.. مسئول!!!

+ شهر خواب آلوده ها بیدار می خواهد چه کار؟
این همه دار است! استان دار می خواهد چه کار؟

  • زهــرا
۰۳
آبان

پیـراهن عـزای تو مـا را بـزرگ کـرد،

کعـبه بـه یمـن رخـت سیـاهش معظـم است!

♥ اگـرچه پـا نـزدم صحن کـربلای تـو را،

دلـم خـوش است حضـوری به روضـه هـا دارم...

  • زهــرا
۱۲
مهر

بگـذار پایـیز بیـاید 

و بـا چـرخ دستـی خستـه‌اش از کنـارمان عبـور کنـد،

پایـیز از بهـار دسـت و دلبـازتر اسـت 

اینـکه خودش را زیـر دسـت و پـای خیـابان می‌ریـزد،

و نام قدیمی‌اش خزان را هنوز فراموش نکرده است،

مــن متــولــد پــاییــزم!

شناسنامه‌ام یک برگ نارنجی متمایل به سوخته است 

مـن از دل مـرگ بلنـد می‌شـوم ...

... و زنـدگی می‌کنــم!!

♥ من متولدِ پاییزم، 
فصل ِ زردی
فصل ِ بادِ وحشی
فصل ِ شاعرهای پیر
فصل ِ نقاشان بی نظیر
کسی چه می داند!
شایدم بس دلگیــر!!

  • زهــرا
۰۳
مهر

امام جواد علیه السلام:


الْمُؤ مِنُ یَحْتاجُ إ لى ثَلاثِ خِصالٍ: تَوْفیقٍ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ واعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَقَبُولٍ مِمَّنْ یَنْصَحُهُ.


مؤ من در هر حال نیازمند به سه خصلت است :

توفیق از طرف خداوند متعال، واعظى از درون خود، قبول و پذیرش نصیحت کسى که او را نصیحت نماید.

♥ نور چشم رضایی آقا جان

من خودم را گدات می دانـم

"یا جواد الائمه ادرکنـی"

پای باب الجواد می خوانم...

  • زهــرا