رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۲
مهر

مراسم بزرگداشت "مهندس هوشنگ سیحون" برگزار می شود

  • زهــرا
۱۲
مهر

بگـذار پایـیز بیـاید 

و بـا چـرخ دستـی خستـه‌اش از کنـارمان عبـور کنـد،

پایـیز از بهـار دسـت و دلبـازتر اسـت 

اینـکه خودش را زیـر دسـت و پـای خیـابان می‌ریـزد،

و نام قدیمی‌اش خزان را هنوز فراموش نکرده است،

مــن متــولــد پــاییــزم!

شناسنامه‌ام یک برگ نارنجی متمایل به سوخته است 

مـن از دل مـرگ بلنـد می‌شـوم ...

... و زنـدگی می‌کنــم!!

♥ من متولدِ پاییزم، 
فصل ِ زردی
فصل ِ بادِ وحشی
فصل ِ شاعرهای پیر
فصل ِ نقاشان بی نظیر
کسی چه می داند!
شایدم بس دلگیــر!!

  • زهــرا
۰۳
مهر

امام جواد علیه السلام:


الْمُؤ مِنُ یَحْتاجُ إ لى ثَلاثِ خِصالٍ: تَوْفیقٍ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ واعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَقَبُولٍ مِمَّنْ یَنْصَحُهُ.


مؤ من در هر حال نیازمند به سه خصلت است :

توفیق از طرف خداوند متعال، واعظى از درون خود، قبول و پذیرش نصیحت کسى که او را نصیحت نماید.

♥ نور چشم رضایی آقا جان

من خودم را گدات می دانـم

"یا جواد الائمه ادرکنـی"

پای باب الجواد می خوانم...

  • زهــرا