رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

میــدانـم ... روزی ختـم به خیـر می شویم ... اللهم عجل لولیک الفرج !

رستـــــگار

نـه چنـدان بـزرگـم،
کـه کـوچک بیـابم خـودم را؛
نـه آنقـدر کـوچک،.. کـه خـود را بـزرگ!

بـر مـا گذشـت نیـک و بـد امـا... تـو روزگـار،
فکری بـه حال خویش کن این روزگار نیست!

زیـن همرهان سست عناصـر دلـم گـرفـت،
شیـر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـتـــــــ!

مـن در رقـابت بـا هیچکـس جـز خـودم نمی باشـم!
هـدف مـن؛ ... مغلـوب کـردن آخـرین کاریـست کـه انجـام داده ام..

آخرین نظرات
پیوندها
۰۲
بهمن

تـو نبـاشی من از آینـده ی خود پیـرترم؛

از خـَر زخمیِ ابلیـس زمیـن گیـرترم!!

"علیرضا آذر"

♥ بی تـو تهران چیست؟ آیا از بلندی دیده ای؟؟

آسمـانی تیــره، برجی کــج... دماونـدی کثیـف!!

"مهدی عابدی"

۲۹
دی

  • زهــرا
۱۱
دی

دوستـی نعمـت یـک آغـاز اسـت،

دوستـی پنجــره ی پــرواز اسـت،

کـوک قلـب هـمه ی آدم هـا... بـا نفـس هـای محبـت سـاز اسـت!

mahboob.jpg

از امـروز "رستـــگار" دو نـویسنـده خـواهد داشـت!

  • زهــرا
۳۰
آذر

وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِکُمْ ؟

وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلى‏ عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرینَ

"و محمد ( صلّی اللَّه علیه و آله ) فرستاده ای بیش نیست که پیش از او فرستادگانی گذشته اند ، پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به پشت سر خود برمی گردید ( دست از عقایدتان برمی دارید ) ؟! و هر کس به پشت سر خود بازگردد هیچ زیانی به خدا نمی رساند ، و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد."

"سوره مبارکه آل عمران آیه 144"

♥ پیامبر(صلّی اللَّه علیه و آله )‌: 
ایمان شما چون لباسی که به تن دارید،
کهنه میشود از خدا بخواهید که ایمان را در دل شما تازه کند.

♥ ما به او محتاج بودیم... او به ما مشتاق بود!
  • زهــرا
۲۷
آذر

ایـن روزهـا کـه می گـذرد؛
... شـادم؛

ایـن روزهـا که می گـذرد؛ شـادم!
...کـه می گـذرد؛

ایـن روزهـا
             شـادم
                    کـه می گــذرد...!

"قیصر امین پور"

♥ فقط خدا میدونه امروز چقدر غمگین شدم... خدااااا....

  • زهــرا
۱۷
آذر

دو قـدم مانـده کـه پاییـز بـه یغـما بـرود

این همه رنگ قشنـگ از کف دنـیا بـرود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش بـاد

دلِ تنـها به چه شوقی پیِ یلدا بـرود؟!

♥ مسـاحت خلــوتـم را پـُر کـن خــدا! 

فــرقی نمی کنــد عمـودی یـا افقـی...

همیـن کـه ضلـعی از چـهار دیـواریم بـاشـی، کافیسـت!

  • زهــرا
۱۶
آذر

خواستم بنویسم ... اعتراض کنم ... بیخیال شدم...

نه از ترس... یا بی اهمیتی موضوع!!

وقت ندااااارم .. وقت!!! .... وقتی گوشی برای شنیدن نیست!!

قاتل بودن فقط به فروکردن چاقو در قلب دیگران نیست...

جناب مسئول!!! در وضعیت امروز دانشگاه های ما شما مسئولی!!.. مسئول!!!

+ شهر خواب آلوده ها بیدار می خواهد چه کار؟
این همه دار است! استان دار می خواهد چه کار؟

  • زهــرا
۲۳
آبان

یازدهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی ایران

  • زهــرا
۱۸
آبان

شـهرساز که می شوی… 

جنون شبانه برای خلق یک اثر را، 
در تمام بند بند وجودت حس میکنی!
با عشق تلاش می کنی
و از روح طبیعت یاری می گیری!
شهرساز که می شوی
کوچکترین زیبایی ها را با نگاه تیزبینت، میتوانی نظاره گر باشی
و از هر حس قشنگ الهام بگیری،
آنوقت با وسواس و لذت تمام فکرهایت را کنار هم می چینی!
شهرساز که باشی… 
همیشه در مقابل سپاه خستگی، پیروزی!
و به دیدن سپیده صبح، 
به جای خمیازه لبخند می زنی!!!!! 
آری! "شهرسازی" یک تعریفی از عشق است….. 

۱۷ آبان شهرساز

تاریخچه روز جهانی شهرساز

روز هشتم نوامبر در سال ۱۹۴۹ توسط پرفسور کارلوس ماریا دلاپائولرا ، استاد فقید دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین همزمان با افتتاح انستیتو مطالعات مسائل شهرسازی دانشگاه، تحت عنوان روز جهانی شهرسازی (World Town Planning Day) ثبت گردید.

وی هدف اصلی خود را از نام گذاری چنین روزی پیشبرد و بالابردن علاقه به مباحث شهرسازی در میان عامه مردم و متخصصان در مقیاس های محلی، ملی و بین المللی عنوان نمود.

در طی ۶۰ سالی که از برگزاری اولین مراسم بزرگداشت این روز می گذرد، تعداد کشورهای برگزار کننده مراسم در این روز در جهان به بیش از ۳۰ کشور رسیده است. این مراسم به طور جداگانه ای درکشورهای مختلف برگزار می گردد اما برخی نهادهای بین المللی حامی این جریان هستند که مهمترین آنها ISOCARP یا جامعه بین المللی برنامه ریزان شهری و منطقه ای می باشد که محل دفتر مرکزی آن در شهر لاهه هلند می باشد.

  • زهــرا
۰۳
آبان

پیـراهن عـزای تو مـا را بـزرگ کـرد،

کعـبه بـه یمـن رخـت سیـاهش معظـم است!

♥ اگـرچه پـا نـزدم صحن کـربلای تـو را،

دلـم خـوش است حضـوری به روضـه هـا دارم...

  • زهــرا